Eripakkumine

Alustavaks ettevõtteks loeme ettevõtet, mille esmaregistreerimisest Äriregistis on möödas vähem kui 3 kuud. Eripakkumisena alustavatele ettevõtetele pakume hinna kujunemisel
dokumendimahu põhist arvestust – arvestame töömahtu dokumentide arvu järgi.
Kulutused raamatupidamisele sõltuvad ettevõtte tegevuse mahust, samas on tagatud arvestussüsteemi lihtsus ja arusaadavus.

Arvestuse aluseks on  dokumentide arv kalendrikuus, mis kinnitavad majandustehingu toimumist: müügiarved, ostuarved, lähetusaruanne, kuluaruanne, lepingud ja teised dokumendid, mis on raamatupidamiskande aluseks (näit. põhivara mahakandmise akt, palgaarvestus jne.).

  • Miinimumarve 8 EUR + KM kuus, mis sisaldab 5 dokumenti ja deklaratsioonide esitamist.
  • Iga lisanduva dokumendi hind 2,00 EUR + KM

Peame täpset arvestust dokumentide mahu üle ning seetõttu saab esitada väga täpse arve raamatupidamisteenuse eest.