Põhiteenused

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted vajavad sageli paindlikku raamatupidamisteenust, mis ei oleks kallis aga samas vastaks firma  vajadustele. Kuivõrd iga firma on nii oma olemuselt kui vajadustelt unikaalne, on raamatupidamisteenus ning selle hind igal konkreetsel juhul erinev.

Põhiteenuse kuutasu sisaldab:

 • algdokumentide kontroll, töötlemine ja kajastamine pearaamatus;
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros;
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros;
 • töölähetuste- ja kuluaruannete koostamine;
 • põhivahendite arvestamine (kuni 3 põhivara, iga järgnev 0.5 EUR/tk);
 • aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine;
 • käibemaksuarvestus;
 • maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile (elektrooniliselt);
 • palgaarvestus (kuni 5 töötajat, iga järgnev 4 EUR/töötaja);
 • majandusaasta aruande koostamine ja esitamine (elektroonselt).

Raamatupidamise sisseseadmise tasu :

 • kliendi raamatupidamise andmebaasi importimisel 80 EUR
 • algsaldodega alustamisel 50 EUR.

Kuutasu kujunemise  aluseks on võetud dokumentide arv kalendrikuus, mis kinnitavad majandustehingu toimumist: müügiarved, ostuarved / kassatšekid, lähetusaruanne,  kuluaruanne, lepingud ja teised dokumendid, mis on raamatupidamiskande aluseks (näit. põhivara mahakandmise akt, palgaarvestus jne.).

DOKUMENTIDE ARV KUUS HIND
kuni 30 dokumenti alates   59,00 EUR
31 kuni 50 dokumenti alates   99,00 EUR
51 kuni 80 dokumenti alates 155,00 EUR
81 kuni 100 dokumenti alates 199,00 EUR
101 kuni 130 dokumenti alates 250,00 EUR

Hindadele lisandub käibemaks 20%.

Läbirääkimistel kliendiga  paneme paika fikseeritud põhiteenuse kuutasu, mille vaatame üle kord poolaastas, kui teenuse maht on oluliselt suurenenud/vähenenud. Fikseeritud hind annab Teile teadmise, milline on igakuine väljaminek raamatupidamisteenusele.

Kui ettevõtte majandustegevus peatub mõneks ajaks ja on vajadus esitada vaid maksudeklaratsioone ja muid seadustes ettenähtud aruandeid, lepitakse kokku uus teenuse hind.

 • Korteriühistu raamatupidamise hind algab 3 EUR + KM korter.

Hinnad annavad ülevaate, kuid lõplik hind kujuneb välja läbirääkimiste tulemusel!