Palgaarvestus

Palgaarvestus teenuse alla kuuluvad järgmised tegevused:

  • töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
  • lisatasude, preemiate arvestamine
  • puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
  • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
  • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
  • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
  • palkade ja maksude ülekandmine