Personaliarvestus

Personaliarvestus on klassikaline personalijuhtimise valdkond. See tähendab andmete kogumist ettevõttes töötavate inimeste kohta, selle info haldamist, säilitamist ning töötlemist (aruandlus). Personaliarvestus peab vastama seadusandluse nõuetele ning ettevõtte vajadustele.

Põhiteenuse hind sisaldab:

  • Töölepingute, juhatuse liikme lepingute koostamine;
  • lepingute muutmiste ja lõpetamiste ettevalmistamine;
  • ametijuhendite, materiaalse vastutuse lepingute koostamine;
  • isikukaartide täitmine;
  • personalialaste dokumentide vormistamine (puhkuste ajakava, käskkirjad, teatised);
  • töösisekorraeeskirjade koostamine (enam kui 5 töötajaga tööandjal kohustuslik);
  • personalialase statistika koostamine.

Põhiteenuse tasu 6 EUR + KM töötaja kohta kuus.